ESG je akronim od riječi „Enviromental, Social and Governance“ („okolišno, društveno i korporativno upravljanje“) te označava tri ključna faktora koja bi se trebala uzeti u obzir prilikom mjerenja održivosti, etičnosti i društveno odgovornog poslovanja neke organizacije bez obzira na njenu strukturu (državnog, privatnog ili nevladinog vlasništva) ili investicije.

Primjeri ovakvog poslovanja uključuju analizu kako se pojedina organizacija nosi s klimatskim promjenama, kakav je odnos prema zaposlenima, kako se ponaša prema svojim klijentima i dobavljačima, kakva je korporativna kultura i upravljanje, te slično.

  • Okolišni faktori su vezani uz direktan ili indirektan uticaj poslovanja na prirodni okoliš (primjeri: klimatske promjene, zagađivanje okoliša, iskorištavanje prirodnih resursa, odlaganje otpada, energetska efikasnost…)
  • Društveni faktori su vezani uz direktan ili indirektan uticaj poslovanja na interesne skupine u pogledu univerzalnih vrijednosti (primjeri: uslovi rada, odnosi sa zajednicom, ljudska prava, raznolikost…)
  • Upravljački faktori odnose se na unutrašnje i vanjske procese, regulaciju i odnose sa institucijama koje utiču na upravljanje, administriranje i kontroliranje organizacije (primjeri: politike i prakse saradnje sa institucijama javne uprave, akademskom zajednicom, civilnim društvom, neovisnost i transparentnost, otvorene baze podataka…)

Nekadašnji Institut za zaštitu od požara i eksplozije, putem svojih pravnih slijednica unutar INZA Group, društva za upravljanje rizcima, uspješno već decenijama posluje na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Današnji koncept rada ove uspješne organizacije je baziran na njenim naučnoistraživačkim i inženjerskim centrima u Sarajevu, Beogradu i Podgorici, te projektnim biroima u Ljubljani, Zagrebu, Skoplju, Tirani i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Također, ova uspješna domaća kompanija ima u svom sastavu i jednu od najmodernijih akreditovanih termodinamičkih laboratorija u jugoistočnoj Evropi i jedinu ove vrste u Bosni i Hercegovini. Pored Laboratorijskih testiranja INZA je akreditovana i kao inspekcijsko i certifikacijsko tijelo za građevinske proizvode.


Od 2014. godine INZA je svoje poslovanje prilagodila okolišnom, društveno odgovornom i korporativnom upravljanju. Primjenom ESG standarda, ova kompanija je prepoznata od strane mnogih internacionalnih i domaćih organizacija, kao pouzdan i odgovoran poslovni partner.

Okolišni faktori

Okolišni faktori i poslovne operacije kompanije INZA su direktno vezane za klimatske promjene i razvoj Platforme Ujedinjenih Nacija za smanjenja rizika od katastrofa koja je direktno vezana za provedbu Sendai okvira 2015-2030. Ova kompanija je u periodu od 2019-2021. bila jedna od ključnih partnera za provedbu Projekta EU za Bolju civilnu zaštitu u BiH („EU4Better Civil Protection BiH“) i realizaciju projektnih aktivnosti u trećem radnom paketu, a koje su imale za cilj smanjenje rizika od katastrofa u 15 lokalnih zajednica na prostoru cijele Bosne i Hercegovine (www.eu4bettercivilprotection.ba).

Kako nam je prenio predsjednik naučnog savjeta ove kompanije, dr.sc. Edin Garaplija, zahvaljujući uspješnosti ovog projekta, koji je ujedinio standarde i operativne procedure civilnih zaštita na svim organizacionim nivoima u Bosni i Hercegovini, naša zemlja ima preko 150 opremljenih, obučenih i certificiranih pripadnika civilnih zaštita koji zajednički mogu djelovati u različitim krizama unutar BiH, ali i onim međunarodnim, kakvi su bili katastrofalni zemljotresi u Hrvatskoj i Turskoj ili poplave u Sloveniji.


Također, INZA je pod pokroviteljstvom Svjetske Banke i u saradnji sa Vladom Distrikta Brčko, još 2016.godine realizovala projekat integrisane preventivne zaštite na području Distrikta, u sklopu čijeg programa Oporavka od katastrofalnih poplava koje su pogodile prostor zapadnog Balkana 2014.godine. U ovom projektu je izrađena procjena rizika, akcioni plan mjera i digitalizacija u GIS-u 10 reprezentativniih rizika od prirodnih i drugih nesreća, kao što su: poplave, požari, zemljotresi, klizišta, pandemije, suše, terorizam, zaostala ratna minskoeksplozivna sredstva.


Izvršni menadžer za laboratorijska ispitivanja i inspekciju, ms.sc. Senad Džanko je istakao da ova kompanija strogo prati domaće okolišne propise, kao i međunarodne standarde za zaštitu životne sredine, posebno pri radu svoje akreditovane ispitne laboratorije. Pored savremenih filtera ugroženih na svojim ispitnim pećima, INZA vrši i neovisna mjerenja emisija čestica u vazduhu prije, za vrijeme i nakon svojih ispitivanja, strogo vodeći računa da one budu u granicama dozvoljenih o čemu postoje neovisni
zapisi i izvještaji unutrašnje i vanjske kontrole i inspekcije.

Društveni faktori

Društveni faktori rada kompanije INZA se ogledaju u standardima koje ova organizacija provodi kako u svojim unutrašnjim procesima tako i u vanjskim, odnosno poslovnim procesima vezanim za svoje partnere. Uposlenici INZA imaju vrhunski opremljena radna mjesta sa optimalnim uslovima rada. Radna sedmica traje 30 sati i dodatnih 10 koje provode u vanjskom okruženju radeći na daljinu. Svi uposlenici imaju pravo na zdravstveno osiguranje i dodatne zdravstvene preglede u saradnji sa privatnim
osiguravajućim kućama, te privatnim i javnim medicinskim ustanovama.

Kroz svoje mnogobrojne aktivnosti ova organizacija sprovodi niz društveno odgovornih akcija u
lokalnim zajednicama od kojih ćemo nabrojati samo neke: rad sa osnovnim i srednjim školama na razvijanju svijesti smanjenja rizika od katastrofa, izrada brošura i biltena, organizacija kvizova za učenike, uključivanje u razne humanitarne akcije u saradnji sa crvenim krstom i drugim organizacijama, doniranje opreme za hitne pomoći, domove za stara lica, udruženja za djecu sa posebnim potrebama, podrška radu raznih humanitarnih udruženja, uključivanje u međunarodne akcije pomoći stradalima od
katastrofa, pojedinačne donacije itd.

Posebno su ponosni u ovoj kompaniji što u saradnji sa Fondacijom „Jovan Divjak“, ali i samostalno učestvuju u stipendiranju nadarenih studenata. Više o društveno-odgovornim akcijama INZA Groupe može se pronaći na: https://www.facebook.com/INZAGroup/photos?locale=hr_HR.

Upravljački faktori

Upravljački faktori ove organizacije sa relativno manjim brojem zaposlenih u odnosu na velike korporacije, umnogome prate standarde i procedure međunarodnih organizacija. Organizacijiski i strukturalni rad unutar kompanije je kontrolisan intranet mrežom u kojoj su svi uposlenici povezani kroz radne timove u sektorima naučnoistraživačkog rada i pametne specijalizacije, laboratorijskih testiranja i inspekcije,
inženjeringa i digitalizacije, te unutrašnje kontrole procesa i certifikacije.

Kako nam je prenio ms.sc. Senid Osmanković, izvršni menadžer za digitalizaciju, ovaj sistem je
kreiran na procesima i standardima profesionalnog i odgovornog upravljanja projektima, te se kao takav prenosi i na vanjske saradnike i partnere. Ova organizacija je povezana i sa većim brojem nevladinih organizacija civilnog društva putem platforme UN DRR, te sa nizom institucija i organa uprave u svim zemljama u kojima posluje na temelju istih programskih ciljeva.

U svom naučnoistraživačkom radu, ova organizacija gaji vrijednosti otvorenih naučnih baza znanja, koje dijeli svim zainteresiranim stranama putem svoje razvojne akademije kao i naučnoistraživačkih časopisa koje podupire i podržava u njihovom radu. Od 2014. godine, INZA je aktivna članica Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, sa kojom uspješno sarađuje na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim projektima te učestvuje u izdavanju naučnog časopisa „Zaštita i Sigurnost“, koji izlazi dva puta godišnje.

Također, INZA u svojoj višedesetljetnoj referenci ima registriranu izdavačku djelatnost, te je objavila na desetine naučnih časopisa, knjiga i naučnih radova u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa. U kompaniji su definisani profesionalni principi i gender politika jednakosti i prava na ljudske vrijednosti i slobode. Ova kompanija ima i stalni otvoreni konkurs u skladu sa svojom Strategijom Pametne
Specijalizacije za razvoj naučnoistraživačkog rada (RIS3).

Uprava INZA Group