IMPRESSUM

Misija SmartInfo.ba
“SmartInfo.ba je posvećen pružanju objektivnih, temeljitih i aktualnih informacija o okolišnim, društveno odgovornim i političkim temama. Naš cilj je informirati, educirati i osnažiti čitatelje, pružajući im relevantne i pouzdane informacije koje potiču svijest i razumijevanje ključnih društvenih i političkih pitanja.”

Vizija SmartInfo.ba
“Naša vizija je biti vodeći web portal u regiji za teme okoliša, društvene odgovornosti i politike, poznat po integritetu, inovativnosti i utjecaju. Težimo stvaranju platforme koja će biti sinonim za pouzdanost, relevantnost i neprekidno unapređenje javnog diskursa. Cilj nam je inspirirati promjene i potaknuti konstruktivnu javnu raspravu.”

Politika kvalitete SmartInfo.ba
“SmartInfo.ba se obvezuje održavati visoke standarde kvalitete u svim aspektima svog rada. To uključuje rigoroznu provjeru činjenica, nepristrasnost, transparentnost izvora i predanost kontinuiranom unapređenju. Posvećeni smo osiguravanju da svaki članak, izvještaj ili analiza koju objavimo bude informativan, točan i relevantan, te da doprinosi boljem razumijevanju i rješavanju ključnih društvenih i političkih izazova.”

Etički principi portala SmartInfo.ba

  1. Integritet i Transparentnost: SmartInfo.ba se obvezuje na visoke standarde integriteta i transparentnosti u svim aspektima svog rada. To uključuje jasno razlikovanje između vijesti, mišljenja i oglašavanja te otvoreno objavljivanje izvora informacija.
  2. Objektivnost i Nepristranost: Portal se zalaže za objektivno i nepristrasno izvještavanje, izbjegavajući pristranost bilo koje vrste, uključujući političku, korporativnu ili osobnu.
  3. Poštivanje Privatnosti: SmartInfo.ba poštuje privatnost pojedinaca i institucija te se drži pravila o zaštiti podataka i privatnosti, posebno u osjetljivim temama.
  4. Odgovornost i Odgovor na Kritike: Portal preuzima odgovornost za sadržaj koji objavljuje i otvoren je za konstruktivne kritike i ispravke, brzo reagirajući na svaku pogrešku ili propust.
  5. Promicanje Etike i Održivosti: SmartInfo.ba se posvećuje promicanju etičkih vrijednosti i održivih praksi u društvu, te podržava i potiče rasprave i inicijative koje doprinose boljem i pravednijem društvu.
  6. Poštivanje Različitosti i Uključivosti: Portal promiče poštovanje različitosti i uključivost, izbjegavajući diskriminaciju po bilo kojoj osnovi i osiguravajući da su svi glasovi jednako čuti.
  7. Kvaliteta i Preciznost Informacija: SmartInfo.ba se obvezuje na provjeru činjenica i preciznost u svim objavljenim informacijama, koristeći pouzdane izvore i metodologije.
  8. Podrška Slobodi Izražavanja i Tiska: Dok zagovara slobodu izražavanja, portal istovremeno naglašava važnost odgovornog izvještavanja koje ne širi dezinformacije ili govor mržnje. 

Ovi etički principi služe kao temelj za rad portala SmartInfo.ba, osiguravajući da njegovi sadržaji i prakse ostaju u skladu s najvišim standardima profesionalizma i etike.

Kodeks za štampane i online medije BiH

Kodeks za štampane i online medije BiH čije odredbe se primjenuju na izvještavanje štampe i online medija u BiH: Kodeks za štampane i online medije BiH

Glavni i odgovorni urednik

Mimo Šahinpašić

info@smartinfo.ba

Uređivački kolegij

-prof.dr. Nedžad Korajlić (SIGURNOST)

-prof.dr. Edin Pobrić (KULTURA)

-prof.dr. Olja Arsenijević (ODRŽIVI RAZVOJ)

-prof.dr. Edin Garaplija (DIGITALIZACIJA)

Izdavač

 Asocijacija za upravljanje rizicima ‘AZUR’