Izražavanje mišljenja koje potiče na nasilje, uključujući prijetnje likvidacijom novinara ili bilo koje osobe koja slobodno misli, predstavlja ozbiljan problem koji zahtijeva odlučnu reakciju društva i pravnog sustava.

piše dr.sc. Nedžad Korajlić

Osude takvih ispada ne bi trebale biti samo verbalne; potrebne su konkretne akcije kako bi se zaštitila temeljna prava i slobode svih građana.

Pravni postupci

Tužilaštvo i policija bi trebali brzo reagirati na svaku prijavu koja uključuje govor mržnje ili prijetnje nasiljem. To uključuje provođenje temeljite istrage, prikupljanje dokaza i podnošenje optužnica protiv počinitelja.

Sudska praksa

Sudovi bi trebali osigurati pravedno suđenje, ali i izreći odvraćajuće kazne koje odražavaju ozbiljnost zločina poticanja na nasilje. Osim toga, sudovi bi trebali pružiti zaštitu žrtvama takvih prijetnji.

Obrazovanje i osvještavanje

Važno je raditi na edukaciji građana o važnosti slobode govora i razlikama između slobode izražavanja mišljenja i govora mržnje. Također, potrebno je podići svijest o posljedicama koje govor mržnje može imati na pojedince i društvo u cjelini.

Reakcija javnosti i zvaničnika

Javne osobe, politički lideri i državni službenici na svim razinama vlasti trebali bi jasno i glasno osuditi sve oblike nasilja i poticanja na nasilje. Njihova reakcija može poslužiti kao snažan signal društvene netolerancije prema takvim postupcima.

Podrška medija i civilnog društva

Mediji i organizacije civilnog društva igraju ključnu ulogu u osvještavanju javnosti i pružanju podrške žrtvama. Oni bi trebali promicati dijalog i toleranciju, te osigurati platforme za izražavanje različitih mišljenja u okviru zakona i bez poticanja na nasilje.

Svako djelovanje koje potiče na nasilje predstavlja kršenje temeljnih prava i sloboda te kao takvo zaslužuje brzu i odlučnu reakciju pravnog sustava i društva u cjelini. Zaštita prava na slobodu mišljenja i izražavanja, uz istodobno osiguravanje sigurnosti i zaštite od nasilja, ključna je za očuvanje demokratskih vrijednosti i prava svakog pojedinca.

By admin