Odlukom Senata Univerziteta, za novog rektora Univerziteta u Sarajevu izabran je prof. dr. Tarik Zaimović, koji je u drugom krugu tajnog glasanja pobijedio prof. dr. Almiru Hadžović-Džuvo, redovnu profesoricu na Medicinskom fakultetu.

U prvom krugu ni jedan kandidat nije imao dovoljan broj glasova – Zaimović je imao 23 glasa, a Hadžović-Džuvo 19, dok su tri bila nevažeća.

Naime, za izbor rektora potrebna su 24 glasa. Zato se glasalo u drugom krugu, gdje je Zaimović uspio dobiti dovoljan broj glasova, dok je Hadžović-Džuvo dobila 21.

Novoimenovani rektor zamijenit će prof. dr. Rifata Škrijelja koji je na toj funkciji proveo osam godina, odnosno dva mandata. Mandat rektora započinje 1. oktobra 2024. godine i traje sve do 30. septembra 2028. godine.

Prof. dr. Tarik Zaimović redovni je profesor na Ekonomskom fakultetu. Kao član Katedre za menadžment i informacione tehnologije, predaje predmete iz upravljačkih informacionih sistema, poslovnih informacionih sistema, upravljanje IT projektima, poslovanje u mrežnoj (ed) ekonomiji te druge izborne predmete.

U biografiji navodi kako je objavio niz istraživačkih studija i publikacija. Autor je ili koautor deset knjiga i nekih od značajnijih strateških dokumenata Vlade.

Spominje i 25 godina iskustva u osmišljavanju i izvođenju različitih vrsta obrazovnih programa te iskustvo u metodologijama upravljanja projektima, standardima, procedurama u vezi s planiranjem i izvođenjem projekata, kao i implementacionim okvirima UN, Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija.

Jedan je od autora Državne strategije razvoja informacionog društva i regionalnih okvira razvoja informacionog društva, eAgende i eAgende Plus. U postratnom periodu bio je asistent prof. dr. Zlatka Lagumdžije.

Međutim, kako je Smartinfo.ba ranije objavio, prof. dr. Tarik Zaimović trebao bi biti samo pijun pod kontrolom Kemala Ademovića, predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i zamjenika predsjednika stranke Narod i pravda. Univerzitet u Sarajevu posljednja je od brojnih institucija na koje je Ademović bacio oko, iako bi ona trebala biti nezavisna od političkih utjecaja.

Pored toga, za prof. dr. Zaimovića vežu se mnoge nepravilnosti poput muljanja s ocjenama i sl. Detaljnije o tome pročitajte na našem članku: Tarik Zaimović kandidat za rektora koji je muljao s ocjenama.