“Operativna histeroskopija u liječenju intrauterinih nenormalnosti kao faktora bračne neplodnosti ” – naziv je doktorske disertacije Sebije Izetbegović koju je na Univerzitetu u Sarajevu odbranila 2000. godine. Pred kraj 2023 godine, doktorat je poništen a Sebija je ostala i bez zvanja redovne profesorice na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nešto ranije smijenjena je i sa mjesta direktorce Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Osim što je naštetila ugledu medicinske profesije, pitamo: da li će Sebija krivično odgovarati ili je stvar završena?

Prema Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, u članu 373 se kaže:

Ko izradi lažnu ispravu ili preinači pravu ispravu s ciljem da se takva isprava upotrijebi kao prava, ili ko lažnu ili preinačenu ispravu upotrijebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

Osim toga, ovo djelo može se tretira i kao prevara, po članu 294 istog zakona:

Ko s ciljem da sebi ili drugom pribavi protupravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine što učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

Zanimljivo je, da je 2011. godine, u presudi Vrhovnog suda Federacije BiH navedeno da, okolnost da je zaposlenik falsifikovao diplomu, sama po sebi, ne predstavlja težu povredu radne obaveze koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa ukoliko zaposlenik takvu diplomu nije upotrijebio prilikom zasnivanja radnog odnosa niti je osnovom te diplome za sebe ishodio neko pravo iz radnog odnosa ili se doveo u privilegovan položaj u odnosu na druge zaposlenike.

Slučaj ‘Sebija Izetbegović’

U konkretnom slučaju Sebija Izetbegović je po osnovu, sada već poništene diplome, bila imenovana na poziciju direktorice KCUS-a kao i profesorice na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pri tome je na tim pozicijama ostvarivala zaradu. Sve ovo ukazuje na sumnju da je svjesno ostvarivala financijsku i drugu korist te se opravdano postavlja pitanje, da li će Sebija Izetbegović krivično odgovarati prema odredbama Krivičnog zakona FBiH?

Advokat Josip Muselimović prokomentirao je slučaj Sebije Izetbegović:” Nažalost jedan doktorat na plemenitom i uzvišenom liječničkom zvanju prikriven je i neodgovarajući. Zanimljivo mi je da je nakon svega, nakon ove možemo kazati kompromitacije, ona i dalje zadržala status narodnog zastupnika i narodnog predstavnika. Ako išta nije normalno i ako nije etično onda je to da osoba za koju se dokažu ovakve, teške povrede društvenih normi može biti narodni zastupnik.”

Naredba o neprovođenju istrage

Podsjetimo da je tužilački tim Tužilaštva KS, poduzimajući više radnji dokazivanja, između ostalog, privremeno oduzeo originalni primjerak indeksa Sebije Izetbegović s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, potom, putem međunarodne pravne pomoći, uputio više zamolnica nadležnom organu Repubike Hrtavstke, te zajedno sa timom vještaka grafološke struke i uz prisustvo sudije za istrage Županijskog suda u Zagrebu, izuzeo svu relevantnu dokumentaciju sa istog fakulteta.

Nakon izvršenog timskog grafološkog vještačenja, utvrđeno je da je obrazac indeksa Sebije Izetbegović autentičan i da su svi potpisi u indeksu autentični, odnosno potpisani od profesora s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Dakle, svi navodi iz prijave su provjereni i budući da je informacija Univerziteta u Sarajevu upućivala na postojanje krivičnog djela krivotvorenje isprave, Tužilaštvo KS je zaključilo da u navedenom predmetu nema elemenata krivičnih djela krivotvorenje isprave, prevare, niti bilo kojeg drugog krivičnog djela propisanog Krivičnim zakonom Federacije BiH. 

Šta dalje?

”Ovo sada konkretno znači da bi Senat trebao da poništi sve svoje odluke i da uspostavi stanje kakvo je bilo i prije samog ovog procesa. Žao mi je što se iscrpila i javnost i Univerzitet na mediji na nešto što je od samog početka bilo jasno”, kazao je Esad Oruč, advokat Sebije Izetbegović.

Međutim, Senat odluku nije poništio a rektor sarajevskog univerziteta je, nekoliko dana nakon odluke Tužilaštva KS, izjavio da poništenja odluke Senata neće biti.

”UNSA je postupao prema Zakonu o viskom obrazovanju, statutu i pravilima po kojima radi Univerzitet, a nismo postupali prema tužilačkim i sudskim postupcima. Postupak utvrđivanja krivične odgovornosti nije bio predmetom analize UNSA, niti smo mi podnosili krivičnu prijavu. Mi smo obavijestili nadležne institucije o dokumentaciji koju smo imali i koju smo prikupili, a po službenoj dužnosti određene institucije su pokrenule krivičnu prijavu”, izjavio je Rifat Škrijelj.

Sebija Izetbegović je smijenjena sa pozicije direktorice KCUS-a. Nova uprava na čelu sa v.d direktorom Alenom Pilavom, ponudila je mjesto Izetbegović u skladu sa njenom specijalizacijom.

“Gospođa Izetbegović je specijalista ginekologije i na osnovu toga je pravna služba dala mišljenje, raspoređena je na radno mjesto na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, ima validnu specijalizaciju i subspecijalizaciju”, naveo je Pilav.

U međuvremenu, nakon bolovanja i godišnjeg odmora, Izetbegović je dala otkaz te navela da odlazi u prijevremenu penziju.

“Ponosna na sve što sam uradila, zahvaljujući vrijednim ljudima koji su mi bili saradnici, bila sam izvrsna direktorica, bez imalo lažne skromnosti. Vrijeme će pokazati, a sud će dokazati, ako Bog da”, kazala je Izetbegović.

KCUS nakon Sebije

O ostavštini Sebije Izetbegović u ovoj zdravstvenoj ustanovi se govori i danas. Neiscrpna je tema posebno nakon dolaska privremene uprave i procesa imenovanja nove. Trenutno je zapelo oko imenovanja novog direktora. Ismet Gavrankapetanović je dobio odbijenicu od ministra zdravstva Federacije BiH Nediljka Rimca i time je postupak vraćen na početak. U obrazoženju, ministar je naveo proceduralne kao i nedostatke u dokumentaciji kandidata. Gavrankapetanović se nije do sada oglašavao.

Žestoka reakcija sa najavom krivičnih prijava uslijedila je od lidera stranke Narod i pravda i aktualnog ministra vanjskih poslova BiH, Elmedina Konakovića. On je i ranije, dok se čekala odluka ministra Rimca, kazao da on odugovlači zbog interesa pojedinih ljudi u strukturama sistema. Sada, posljednja najava, jeste krivična prijava protiv ministra Rimca. Dakle, saga se nastavlja.

Povratak ili konačan odlazak?

Sebija Izetbegović, penzionerka, za sada ostaje mirna, bar kada je riječ o eventualnim sudskim procesima protiv nje. Njena vladavina na KCUS je završena za razliku od političkih ambicija. Pojedini mediji, iako se ona nije oglašavala, najavljuju njenu moguću kandidaturu za načelnicu općine Centar Sarajevo na predstojećim lokalnim izborima. Da li će Sebija Izetbegović, ako je suditi prema žestokim kritikama koje je nedavno na njen račun uputio James O’Brian, pomoćnik državnog sekretara SAD, prije završiti na crnoj listi SAD ili na izbornoj SDA?

Nastaviće se…