Ustavni sud BiH odlučio je da se postupak biranja delegata u Dom naroda BiH iz Republike Srpske, vrati na ponovno odlučivanje Sudu BiH u dijelu četvrtog delegata SNSD, ovaj put rok je tri mjeseca. Da li će PDP dobiti delegata i time urušiti moć blokade koju SNSD ima u Domu naroda BiH?

Druga je godina mandata i rada delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine. Saga oko izbora četvrtog delegata u klubu Srba Doma naroda nije završena. Podsjećamo da, nakon što je Centralna izborna komisija postupajući po žalbi PDP-a odlučila da je namjera glasača jasna i da liste delegata SNSD i PDP imaju po 12 glasova, SNSD se žalio Sudu BiH koji je odluku CIK-a poništio. Apelacijom PDP prema Ustavnom sudu BiH priča dobija zaokret i pitanje, kako će odlučiti Sud BiH, ide li se na žrijebanje i može li PDP dobiti delegata, SNSD izgubiti moć a time se stvoriti pretpostavke za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH i usvajanje zakona bez SNSD.

PDP-ov delegat noćna mora za SNSD

Branislav Borenović, predsjednik PDP tvrdi da, ako Sud BiH postupi prema odluci Ustavnog suda BiH, Dodik može izgubiti moć.

”Mi smo se žalili Ustavnom sudu BiH i on je sada vratio na ponovno odlučivanje Sudu BiH, i dao im rok od tri mjeseca da odluče, to znači da Sud BiH će ponovno o tom pitanju odlučivati a odlučuje o žalbi SNSD-a protiv CIK-ove odluke da se uvaži 12 glasački listić” – kaže Borenović.

”Ako bi Sud BiH donio odluku na bazi naše argumentacije da je to bila jasna namjera poslanika da glasa za listu PDP jer je to i CIK tako procijenio, može se desiti da sud donese drugačiju odluku, da jednostavno odbaci žalbu SNSD-a i da se prihvati CIK-ova odluka koja je dva puta bila da je taj listić važeći, što znači da bi lista SNSD i PDP imala po 12 glasova i išla na žrijebanje.” – pojašnjava predsjednik PDP Branislav Borenović.

Omjer snaga u Domu naroda

U trenutnoj situaciji SNSD ima četiri delegata u klubu. To praktično znači da se niti jedna odluka ne može donijeti bez SNSD-a, ova stranka, odnosno Dodik imaju apsolutnu kontrolu u Domu naroda BiH. Time se pojačava njegov utjecaj koji ispoljava ucjenama da će blokirati rad ovog nivoa vlasti. Ukoliko se usvoji odluka Ustavnog suda BiH, i dođe do opcije žrijebanja, postoji mogućnost da PDP dobije delegata a to znači rušenje političke moći Dodika.

”Onda SNSD više nema ovu moć, ako se kojim slučajem u žrijebanju izabere, dakle ako ide hornologijom da Sud BiH na bazi odluke Ustavnog suda BiH donese odluku koja će uvažiti ovo što je CIK već bio odlučio, može se desiti da u žrijebanju se izvlači između SNSD-ovog i PDP-ovog delegata i može se desiti da se izvuče PDP-ov delegat i onda SNSD više nema četvrtog delegata, što znači SNSD je smjenjiv. Može se smijeniti Vijeće ministara, može se donijeti zakon bez SNSD-a, sve je moguće.” – kaže Borenović i dodaje:

”On pada skroz, on nema više tu moć što je najvažnije, neka ostane vlast ali nema moć i to je najvažnije.” – zaključuje Borenović.

Sježana Novaković Bursać iz SNSD-a i Nenad Vuković iz PDP-a bi se u tom slučaju našli u žrijebanju. Vuković ističe da ovakva situacija drastično može promijeniti političke odnose unutar Bosne i Hercegovine i poprilično oslabiti moć i utjecaj koji sada ispoljava Milorad Dodik.

”Sigurno da ovo što se dešava po pitanju delegata u Dom naroda iz Republike Srpske može promijeniti odnose kada je u pitanju vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Naravno, ne možemo da prejudiciramo u momentu konačan ishod ali je indikativno da je Ustavni sud BiH prihvatio naše primjedbe kao apelanta i da je vratio cijeli slučaj na Sud BiH.” – kaže Vuković.

Rok je tri mjeseca

Vuković pojašnjava da je sada najvažnija činjenica da je Ustavni sud BiH dao rok od tri mjeseca za odlučivanje Sudu Bosne i Hercegovine, za razliku od dosadašnjih rokova koji nisu bili konkretni. Sve to je utjecalo na gubitak vremena a u ovom konkretnom slučaju došlo se u situaciju da je Dom naroda BiH u drugoj godini mandata.

”Zbog toga ocjenjujem kao vrlo važnim to što smo došli u situaciju da Sud BiH ima obavezu da se u roku od tri mjeseca izjasni o ovom pitanju i da sada uvaži kao stranku u postupku PDP, jer nam nije dozvoljeno da u prethodnom postupku mi iznesemo svoju argumentaciju po pitanju ovog predmeta.” – objašnjava Vuković.

Sigurno kada je u pitanju politička scena u BiH da ovo može poljuljati odnose, posebno kada imamo trenutak u kojem imamo turbulentna politička dešavanja i kada Milorad Dodik ima puno otvorenih frontova na svim stranama i puno političkih problema, i sigurno je da mu nije bila prijatna ova vijest.

Nenadoknadiva politička šteta

Ukoliko Sud BiH uvaži odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, dođemo u situaciju žrijebanja i eventualnog odabira PDP delegata, šteta po politiku stranke je nanesena ali i nenadoknadiva, pojašnjava Vuković i dodaje

”Naravno da se ne može nadoknaditi šteta u političkom smislu ni PDP-u a ne samo nama, nego generalno vlasti i onome što mi trebamo svi pružiti građanima. Ne može se vratiti ovaj mandat koji je započeo nazad. To jeste problem i naša najveća primjedba jeste na dinamku rješavanja i Suda BiH i njegovog Apelacionog odjeljenja ali i Ustavnog suda BiH. Nevjerovatno je da ljudi na takvim pozicijama, koji imaju nesporno pravno znanje, drže po godinu dana predmet koji determiniše vlast u aktualnom mandatu u tom trenutku. Zato je sada jedna od boljih stvari što je ovaj put Ustavni sud odredio rok od tri mjeseca Sudu BiH, očigledno uvidjevši ovu tromost institucija.” – zaključuje Nenad Vuković.

Kako će odlučiti Sud BiH u ovom trenutku je teško procijeniti ali ako je cijeniti prema dosadašnjoj praksi, nema sumnje da argumentacija Ustavnog suda BiH neće biti uvažena. Teško je govoriti i o eventualnom ishodu ali je sasvim sigurno da uporište za političke vratolomije koje izvodi Dodik i SNSD upravo vuku iz moći koju imaju u Domu naroda BiH. Dodik je svjestan da ima blokadu u svojim rukama ali to se može promijeniti. Za sada suštinska razlika jeste ta što SNSD-u po prvi put prijeti mogućnost gubitka utjecaja i moći što dodatno može rasplamsati Dodikove poteze i ubrzati samoubilačke političke procese koje je započeo.