Svakog 2.februara obilježava se Međunarodni dan močvara i močvarnih staništa (World Wetlands Day). Na ovaj dan se ujedno koristi prilika kako bi se podigla svijest o važnosti očuvanja močvara, ali i njenoj dobrobiti kako za biljni i životinjski svijet, tako i za život čovjeka. To potvrđuje i ovogodišnja tema, koja glasi: „Močvare i dobrobit ljudi“.

Šta znamo o močvarama?

Prva asocijacija većini nas, kada se spomenu močvare jesu lopoči, duge travke ili ne tako čista voda. Zapravo močvare su mnogo više od toga. Predstavljaju staništa za hiljade vrsta vodenih i kopnenih biljaka i životinja, te su jedan od najznačajnijih i najbogatijih ekosistema. Kada kažemo močvara, obično mislimo na bare. Međutim, to mogu biti i lokve ili jezera. Ova vlažna staništa nisu samo slatkovodna, ima ih i sa slanom vodom.

Važnost močvara

Močvare su korisna mjesta za razne vrste poljoprivrednih i uzgojnih aktivnosti. Zahvaljujući svom ekološkom i terenskom stanju, imaju tla visokog stepena plodnosti. Vrijedan su faktor u zaštiti od poplava i regulaciji klime, poboljšavaju kvalitet vode, kontrolišu eroziju obale, a korisne su i za rekreaciju i estetiku. Zanimljivo je i da su močvare mjesta akumulacije ugljen dioksida u obliku biološke materije.

Biljke koje tu žive, ugrađuju u sebe ugljen dioksid, a upravo je CO2 molekula koja dobrim dijelom doprinosi efektu staklene bašte, odnosno zagrijavanju naše planete i klimatskim promjenama.

Močvarna sljepoća

Zadnjih 56 godina u svijetu je nestalo 35% močvarnih staništa, te je močvarna sljepoća pojam za pojavu kojom se karekteriše da smo mi ljudi slijepi za značaj močvara i da im ne pridajemo dovoljno pažnje. Svjetska ,,močvarna sljepoća” danas je neobjašnjiva s obzirom na ključnu ulogu koju zdrave močvare imaju u ispunjavanju globalnih ciljeva vezano za klimatske promjene, održivi razvoj i biodiverzitet. Gubitak močvara značajno je pridonio ogromnom gubitku populacija različitih vrsta tokom proteklog perioda.

Močvare u BiH

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini trenutno se govori o 2000 postojanih močvara. No, nekada je taj broj bio veći. Naše tri međunarodno priznate močvare su Hutovo blato, Livanjsko polje i Bardača. Prema podacima organizacije BirdLife International, procjenjuje se da godišnje oko pet milijardi ptica tokom proljetne i jesenske migracije prelijeće prostor između Evrope i Afrike. Bosna i Hercegovina se nalazi na ovom putu i njena močvarna područja predstavljaju veoma značajna mjesta za odmor i ishranu stotinama hiljada ptica tokom migracija.

Značaj močvara je ogroman, iako toga nismo dovoljno svjesni. Zbog toga je važno da se barem na današnji datum, akcenat stavi na ovaj ekosistem. Da podsjetimo, tema za 2024.godinu „Močvare i dobrobit ljudi“ naglašava koliko su svi aspekti ljudskog blagostanja povezani sa zdravljem svjetskih močvara. Poziva svakoga od nas da cijenimo i čuvamo svoja močvarna područja. Svaka močvara je važna. Svaki trud se računa.