Na web stranici Općine Centar i u dnevnim novinama „Oslobođenje“ u srijedu, 26. juna 2024. godine, objavljen je javni poziv za dodjelu novčanih podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije.

Podnosioci zahtjeva mogu biti fizička lica i vlasnici obrta registrovanog za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, sa stalnim prebivalištem na području općine Centar, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata (RPG i RK) sa izvršenim ažuriranjem u tekućoj godini, a koji su nabavili novu mehanizaciju, priključna sredstva i novu opremu u biljnoj i animalnoj proizvodnji u toku tekuće godine.

Mehanizacija koja je nabavljena na lizing, polovna ili putem komisione prodaje neće se uzimati u razmatranje i zahtjev će biti odbijen.

Visina novčanih podsticaja za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije će zavisiti od cijene kupljene mehanizacije u najvećem iznosu od 5.000 KM.

U javnom pozivu su također navedeni uslovi za dodjelu podsticaja, te koju je dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj kopiji, potrebno priložiti uz zahtjev.

Prijavni obrazac je moguće preuzeti na info pultu i sa web stranice Općine Centar u rubrici Javni pozivi i konkursi na linku.

Zahtjev/prijavu zainteresovani mogu, u zatvorenoj koverti, podnijeti direktno na protokol Općine Centar ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo, Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu novčanog podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije“.

Na poleđini koverte obavezno se navodi: ime i prezime podnosioca zahtjeva, adresa i kontakt telefon. Neblagovremeni i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Javni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu, web stranici i na oglasnim pločama mjesnih zajednica.

Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona 033/562-512.

Podsticaji za poljoprivrednike imaju veliku važnost iz nekoliko razloga. Prvo, oni pomažu poljoprivrednicima da smanje troškove proizvodnje, što može biti ključno za održivost njihovog poslovanja.

Također, podsticaji mogu doprinijeti poboljšanju tehnologije i infrastrukture u poljoprivredi, što može povećati produktivnost i konkurentnost.

Nadalje, podrška u obliku subvencija ili povoljnih kredita može olakšati pristup tržištima i modernizaciju farmi. Konačno, podsticaji često imaju ulogu u očuvanju ruralnih zajednica i tradicionalnih poljoprivrednih praksi, što je važno za održavanje ekonomske stabilnosti i kulturnog identiteta u ruralnim područjima.