Jedno od osnovnih prava svih ljudi jeste pravo na rad. Možda smo se do sada susretali sa slučajevima da ljudi ne žele raditi, ali sigurno je rijedak slučaj onih koji to žele, koji su školovani i ispunjavaju sve uslove za određenu poziciju, zaposleni su na toj poziciji, ali ne rade. Da, dobro ste pročitali. Takve slučajeve nazivamo mobingom praznog stola. Slučaj Ivana Jukića iz Tuzle upravo je jedan takav. Evo njegove priče.

Ko je Ivan Jukić?

Ivan Jukić, diplomirani teolog- bakalaureat u teologiji, rođen je 06.02.1976. godine u Doboju. Postavljen je na radno mjesto “Pomoćnik ministra za zbrinjavanje prognanih osoba i izbjeglica, povratak i repatrijaciju” od 01.12. 2017. godine u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

2000. godine s prosjekom 8,0 završava dvopredmetni filozofsko-teološki studij, te dobija zvanje diplomirani teolog. 2014. diplomirao je na Pravnom fakultetu u Tuzli, te stekao zvanje diplomirani pravnik. Postaje magistar prava ( građansko obiteljski smjer) 2022. godine, na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Trenutno je na doktorskom studiju na istom univerzitetu.

Kada počinju problemi?

“Problem je počeo samom mojom prijavom na konkurs za pomoćnika, gdje sam bio prvorangirani u desetom mjesecu 2016. godine. Tokom 2015. i 2016. Ministarstvo je dva puta iskazalo potrebu da je između ostalog potreban i pomoćnik ministra za povratak. Kada sam bio prvorangirani na listi, odjednom im pomoćnik više nije trebao.” započinje Ivan svoju priču.

“Tada je Agencija tražila mišljenje Ministrice koga bi trebalo postaviti na tu poziciju. Ministrica nije nikoga predložila, te je Agencija mene kao prvorangiranog predložila. To je bio dvanaesti mjesec 2016. godine, a ja sam čekao do sredine marta iduće godine da me se postavi na tu poziciju. Pet puta su tražili poništenje iz Ministarstva Agenciji za državnu službu.”

Kako kaže, 10.05.2017. godine se mijenja Zakon o državnoj službi u TK da se konkurs može poništavati do donošenja rješenja, a ne do stručnog ispita. U toku konkursne procedure ukida se i njegov društveni smjer s kojim je konkurisao.

Međutim, kada je kao predsjednik komisije dobio zadatak da kontroliše utrošena sredstva u jednom slučaju započeo je haos.

“Kao predsjednik jedne komisije dobio sam zadatak da iskontroliram utrošak sredstava u jednom slučaju. Tada sam zajedno s komisijom našao 30 hiljada koje nisu namjenski utrošene i u jednom slučaju da se kasni s dostavljanjem računa. To sam prijavio u FUP-u. Tada je to već bila 2020. godina. Dao sam 7 izjava, i sutradan nakon sedme izjave ukida se moje radno mjesto i nastaje haos. Pet puta do sada su me pokušali degradirati s mjesta pomoćnika ministra na funkciju stručnog suradnika.”

Kako izgleda jedan radni dan?

“Redovno dolazim na radno mjesto u pola 8. Od 1.3. 2020. godine moj radni dan se sastoji od toga da oko 11 sati ulazi čistačica u kancelariju, izbacuje smeće i to je moj radni dan. Nisam dobio nijedan posao, nisam poslan na društvene događaje, terene, ne imenuje me se u komisije, nemam pojma šta se dešava jer sam izoliran u potpunosti. Mislim da sam jedini čovjek u Bosni i Hercegovini koji se kao državni službenik nalazi u jednoj neformalnoj vrsti izolacije i pritvora.”, kazao je Jukić.

Podršku gotovo da i nema. Od svih kolega na poslu, jedan ga ponekad obiđe, ali kako kaže razumije da ne smiju od nadređenih. Dobio je manju medijsku podršku, a kako kaže pravnu skoro nikakvu. Na svu sreću, uz sebe ima porodicu i prijatelje koji mu cijelo vrijeme pomažu da ostane jak i istrajan u svojoj borbi.

Sudski spor sa TK

Trenutno je u sudskom sporu sa Tuzlanskim kantonom, po njegovoj tužbi za vršenje diskriminacije i mobinga na radnom mjestu više od 4 godine. Kako kaže nije počinio nikakav prekršaj i ne postoji sudska odluka prema kojoj bi se nadređeni ponašali tako prema njemu.

“Pokušali su me do sada tri puta disciplinski procesuirati i sve je završilo pravosnažno u moju korist. Pet puta do sada su me pokušali degradirati s pomoćnika ministra na mjesto stručnog suradnika. To znači tri stepena niže u službi. Svi pokušaji su pali kod drugostepenog organa državne službe za žalbe Federacije BiH. Donijeli su odluku da su pokušaji moje degradacije nezakoniti. Ovih dana sam dobio i šesti pokušaj moje degradacije, opet na isto mjesto.”

Kako kaže idući korak jeste pravna borba za pravo na rad i pravo na dostojanstvo.

“10.06. ove godine očekujem glavnu raspravu na Općinskom sudu Kalesija zajedno s mojim advokatom Mirnesom Ajanovićem, po mojoj tužbi od prošle godine. Tužba je upućena TK-u, Vladi TK i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK u okviru kojeg djelujem i u okviru kojeg mi se sve događa, za mobing i diskriminaciju.”

Kontaktirali smo Resornog ministra Fadila Alića iz Stranke demokratske akcije, ali se nije javljao na naše pozive.

Za kraj, Jukić poručuje da neće odustati od svoje borbe, sve dok ne dočeka uspješno okončanje, te da se i svi ostali bore za svoja osnovna ljudska prava ukoliko su im ugrožena.

Ukoliko i Vi imate neku priču slobodno nam se javite na mail: info@smartinfo.ba