Da li racije i druge represivne mjere i radnje doprinose smanjenju nasilnih krivičnih djela ili treba nešto drugo?

piše akademik dr.sc. Nedžad Korajlić

Racije i druge represivne mjere mogu imati određeni uticaj na smanjenje nasilnih krivičnih djela, ali mišljenja o njihovoj efikasnosti variraju. Postoje različite perspektive i istraživanja koja pokušavaju da odgovore na ovo pitanje.

Represivne mjere

S jedne strane, represivne mjere mogu djelovati odvraćajuće na potencijalne počinitelje nasilnih djela zbog straha od hapšenja i kazni. Takođe, brza i odlučna akcija može pomoći u vraćanju reda i sigurnosti u zajednici. Međutim, ove mjere često se kritikuju jer mogu dovesti do kršenja ljudskih prava, te mogu pogoršati odnos između građana i policijskih snaga.

Prevencija

S druge strane, mnogi stručnjaci zagovaraju pristup baziran na prevenciji, koji se fokusira na otklanjanje uzroka nasilnih krivičnih djela, kao što su siromaštvo, nezaposlenost, nedostatak obrazovanja, i društvena isključenost. Ovaj pristup uključuje programe obrazovanja i zapošljavanja, društvenu integraciju, kao i poboljšanje životnih uslova u zajednicama visokog rizika. Prevencija se smatra dugoročnijim, ali održivijim rješenjem.

Integracija, kombinacija

Integracija oba pristupa, gdje se represivne mjere koriste uz strogu kontrolu i poštovanje ljudskih prava, uz istovremeno jačanje prevencijskih programa, često se smatra najboljim načinom za smanjenje nasilnih krivičnih djela. Dijalog i suradnja između policije, lokalnih vlasti, i zajednice ključni su za razumijevanje specifičnih problema i potreba, što omogućava razvoj ciljanih i efikasnih strategija.