U četvrtak, 25.04. je u prostorijama Centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo na Grbavici održan program obuke i osposobljavanja pripadnika civilne zaštite. Cilj događaja je bio u isto vrijeme i podizanje svijesti iz oblasti zaštite i spašavanja, i provođenje obuke iz oblasti zaštite i spašavanja prema modelu Mehanizma civilne zaštite Evropske unije.

Obuka je zajednički organizovana od strane Asocijacije za upravljanje rizicima “AZUR”, Udruženja Nova sigurnosna inicijativa “UNSI” i Službe civilne zaštite Novo Sarajevo, a sve pod pokroviteljstvom Općine Novo Sarajevo.

Provođenje obuka iz oblasti zaštite i spašavanja je zakonska obaveza, ali i mjera jačanja kapaciteta i politika prilagođavanja shodno obavezama iz Mehanizma civilne zaštite EU, čiji je član naša zemlja postala u septembru 2022. godine. Nešto više o ovome za naš portal govorio je prof. dr. Armin Kržalić.

“Edukacije i programi obuke osoblja struktura civilne zaštite prepoznate su i na neki način naložene od strane Mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Menadžeri, rukovodioci Opštine su prepoznali vrijednost ulaganja u ovakve programe i prevenciju. Jedan od glavnih ciljeva jeste podizanje nivoa svijesti, a specifični ciljevi podrazumijevaju da će polaznici koji prođu ovu obuku moći na neki način povećati svoju operativnost kada je u pitanju podrška štabu civilne zaštite Opštine. U proteklih 10 dana su imali priliku slušati teorijska predavanja, a danas smo imali neke praktične vježbe. Naravno, još jedan od bitnih ciljeva jeste i pružanje podrške građanima.”

Prof.dr. Armin Kržalić (desno)

Profesor Kržalić naglasio je također i da je Opština Novo Sarajevo pionir kada je riječ o obukama ovog tipa, te da su sve informacije javno postavljene na njihovoj stranici. Ono što je važno jeste da i građani imaju pristup, te da mogu prijavljivati određene prijetnje.

Kroz ovu obuku prošlo je 70 učesnika, odnosno pripadnici struktura civilne zaštite, članovi Štaba civilne zaštite, uposlenici Općine, sekretari mjesnih zajednica i drugi. Jedan od polaznika objasnio je zašto su ovakvi programi obuke značajni.

“Ovo je jako bitan segment za sve, ne samo ljude koji su dio ove ekipe, već i za obične građane. Mi očigledno polako zaboravljamo na važnost zaštite i sigurnosti. Zaboravljamo i na dešavanja iz svijeta, kao što je na primjer zemljotres u Turskoj. Tada je došla do izražaja važnost poznavanja mjera zaštite. Očigledno nam je potrebna staklna edukacija, jer nakon nekog perioda moramo osvježiti naše znanje.”

Muhamed Memišević, pomoćnik općinskog načelnika za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo objasnio je ukratko aktivnosti kroz koje su polaznici obuke prolazili, te objasnio GIS platformu koja je puštena u upotrebu.

“Služba za civilnu zaštitu je u proteklom periodu provela obuku struktura civilne zaštite koja je trajala pet dana. Kroz obuku je prošlo 70 polaznika koji su bili podijeljeni u dvije grupe. Danas prisustvujemo finalnoj fazi obuke, gdje polaznici prolaze kroz završni ispit. Naravno morali su da pokažu znanje koje su usvojili kroz petodnevnu obuku. Zadnjih godinu dana civilna zaštita Općine Novo Sarajevo je implementirala GIS sistem i danas ćemo prvi put isti pustiti u upotrebu. Ovaj sistem je jako bitan kako sa aspekta stanovnika, tako i općinske službe, jer će moći koristiti podatke koji se nalaze na GIS platformi. U svim kriznim situacijama prilikom slanja izvještaja i informacija koje su bitne za stanovništvo, koristit će se ova platforma.”

Muhamed Memišević, pomoćnik općinskog načelnika za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo

Član AZUR-a i tehnički direktor INZA-e Senid Osmanković rekao nam je nešto više o aktivnostima i vježbi koju su polaznici imali obavezu odraditi, ali i o digitalizaciji na kojoj se radi zadnjih nekoliko godina.

“Polaznike smo podijelili u tri tima. Žuti, zeleni i crveni, te se bavimo rizicima kroz tri faze. Faza preventive, spašavanja i odgovora. Popunjavanjem određenih formi, simulacijski na terenu koriste određene mjere za otklanjanje rizika, sve to dolazi u određeni centar u kojem se planiraju sljedeće mjere za otklanjanje tih akcidentnih situacija. Što se tiče digitalizacije u ovoj opštini, na njoj se radi dugi niz godina, a članovi civilne zaštite su već pripremili platformu kako bi se i mogla održati ova vježba. Određeni informacioni sistem za upravljanje rizicima razvili su zajedno sa kompanijom INZA u zadnjih nekoliko godina, a radili su i nadopuni tog sistema.”

Senid Osmanković, Član AZUR-a i tehnički direktor INZA-e

Ovakve vrste obuke dobar su primjer drugim općinama u Sarajevu, ali i svim gradovima kako u Federaciji, tako i u cijeloj BiH. Nikada ne znamo kada se može dogoditi poplava, požar ili zemljotres, te je zbog toga važno da smo spremni djelovati što brže i kvalitetnije.