Duže od jedne decenije govori se o formiranju posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala. Osim nedostatka adekvatnog kadra, što je bio jedan od izgovora, najveći problem domaćim političarima, konkretnije Vladi na čelu sa Fadilom Novalićem, jeste bilo buduće sjedište ove institucije. Zato se čekalo. U suštini, cilj je bio da, do formiranja ovog odjela, u javnosti poznatije kao federalni ‘USKOK’, nikada ne dođe. Sada kada je sjedište pronađeno, konkurs raspisan, pravo je pitanje – ko se plaši federalnog USKOK-a?

Formiranjem Vlade Federacije BiH na čelu sa Nerminom Nikšićem, aktualizirana je i pokrenuta procedura za formiranje posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala. Podsjetimo da je upravo Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH a kojim se predviđa formiranje ove institucije donesen u prvom mandatu Nermina Nikšića, 2014. godine a koji je stupio na snagu u februaru 2015. godine. Sada je u posljednjih godinu dana raspisan konkurs i kako saznaju mediji, pronađen adekvatan prostor za smještaj ove institucije.

Bivši hotel oduzet zbog kriminala

Simbolično ili ne, sjedište federalnog USKOK-a će biti u bivšem hotelu Emiran (sadašnji Walter) koji je tada bio vlasništvu Privrednog društva Emiran d.o.o. Naime, još 2017. godine povjeren je na upravljanje Federalnoj agenciji za privremeno upravljanje oduzetom imovinom nakon što je takvu odluku donio Kantonalni sud u Sarajevu protiv Emira Šarića, vlasnika Emirana i Hasiba Bjelića, vlasnika benzinske pumpe UMAX Group, tada optuženih za krivična djela organizirani kriminal. U međuvremenu, hotel Emiran je trajno oduzet. Prema pisanju raporta, nakon konsultacija sa Vladom Federacije, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom odlučila je ustupiti ovaj objekt Vrhovnom sudu FBiH a koji će se iskoristiti za sjedište posebnog odjela Federalnog tužilaštva odnosno federalnog USKOK-a, što je javnosti potvrdio i premijer Nermin Nikšić.

Završen konkurs

Konkurs na kojem se tražila popuna mjesta posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca je završen. Osim toga, završena je i konkursna procedura za izbor i imenovanje deset pozicija tužilaca u federalnom tužilaštvu kao i deset sudija u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Sve ovo je stvaranje pretpostavki za rad na predmetima kojima bi se bavio ovaj posebni odjel. S tim u vezi planirano je osnivanje i posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal.

Nedavno je i zaključen i konkurs na kojem se traži popuna mjesta posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca – posebni odjel Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala.

VSTV – razgovori obavljeni – sjednica u aprilu

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je u saopštenju povodom formiranja posebnih odjela Federalnog tužilaštva FBiH i Vrhovnog suda FBiH, potvrdilo da su razgovori sa kandidatima obavljeni ali da u ovom trenutku je teško govoriti o vremenskom periodu kada bi posebni odjeli trebali početi sa radom.

“Formirane su liste kandidata koji su prešli bodovni prag i koji, u smislu odredbi Poslovnika VSTV BiH, mogu ići u proceduru koja podrazumijeva traženje dodatnih podataka o njihovom radnom angažmanu od institucija u kojima rade te institucija neposredno višeg stepena, nakon čega će biti formirane Rang liste”, potvrdili su iz VSTV-a.

Međutim početak rada navedenih pravosudnih institucija je teško procijeniti, pojašnjavaju u VSTV-u. Nakon što određena osoba bude imenovana na navedene pozicije potrebno je da protekne rok za odlučivanje Suda Bosne i Hercegovine po eventualno pokrenutim tužbama drugih kandidata te da se okonča postupak dodatnih provjera, u skladu sa članom 44. stav 6. i članom 86 c. stav (4) do (8) Zakona o VSTV-u BiH”. O svemu bi se trebalo raspravljati na sjednici VSTV-a u aprilu ove godine.

Finansiranje

Iako se ne govori o financijskoj konstrukciji neophodnoj za rad ovih posebnih odjela, prema procjenama koje je ranije u javnosti iznosio glavni federalni tužilac Munib Halilović, godišnje će biti potrebno oko tri miliona maraka.

“Još uvijek ne možemo govoriti o preciznoj sumi novca koja je potrebna za rad Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH. Njegov rad u punom kapacitetu, uključujući i kompletnu popunjenost ljudskim resursima, očekujemo tek početkom 2025. godine, ali možemo reći da se radi o sumi većoj od tri miliona KM na godišnjem nivou“,- kazao je Munib Halilović, glavni federalni tužilac.

Nadležnosti federalnog USKOK-a

U zakonu koji je stupio na snagu u februaru 2015. navodi se da su u nadležnosti posebnog odjela suda, osim korupcije i organizovanog kriminala, krivična djela međukantonalnog kriminala, terorizma, djela protiv ustavnog poretka Federacije, kao i krivična djela iz oblasti pravosuđa, među kojima su povreda zakona od strane sudije, davanje lažnog iskaza, sprečavanje dokazivanja i odavanje istovjetnosti zaštićenog svjedoka. O žalbama izjavljenim protiv presude Posebnog odjela, prema zakonu, odlučuje Vijeće Vrhovnog suda Federacije.

Zašto se čekalo: opstukcije bivše vlasti?

Podsjetimo na činjenicu da je Fadil Novalić postao premijer Federacije dva mjeseca nakon što je na snagu stupio antikoruptivni zakon čiji je cilj bio da se ubrza borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Kao mandatar kojeg je imenovala SDA, Novalić je “naslijedio” Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala od prethodne vlasti koju je predvodio SDP. Međutim, pred kraj svog drugog mandata, Novalićeva vlada nije ispoštovala najvažniji dio zakona o formiranju onoga što su mnogi tada smatrali verzijom poznatog hrvatskog USKOK-a u Federaciji.

Krajem 2017. i početkom 2018. je održano nekoliko sastanaka sa predstavnicima Vlade Federacije, Ministarstva pravde, Vrhovnog suda i Federalnog tužilaštva, ali je kao glavni problem naveden nedostatak odgovarajućeg prostora za smještaj posebnih odjela. Upravo je ovo bio razlog zbog čega Novalić nije uspio za skoro deset godina završiti posao formiranja ove institucije. Logično je pitanje, kako je moguće da za deset godina se nije uspio pronaći adekvatan prostor.

Početkom 2023. godine, za vrijeme suđenja pred Sudom BiH u aferi ‘respiratori’, Fadil Novalić je u svojstvu premijera potpisao memorandum za ‘Palatu pravde’ sa predsjednikom VSTV Halilom Lagumdžijom.Ovaj dokument se odnosi na uspostavu i izgradnju “Palate pravde Federacije BiH“, novog i namjenski izgrađenog objekta u koji će biti smješteni Federalno tužilaštvo i Vrhovni sud FBiH sa Posebnim odjelima, kao i Sudska policija FBiH.

“Potpisanim Memorandumom stvaraju se i uslovi za uspostavljanje Posebnih odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala pri Federalnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu FBiH, kao i osiguranje uslova za provedbu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH. Navedeno uključuje osiguranje neophodnih prostornih kapaciteta, opreme i materijalno-tehničkih sredstava za rad Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH sa Posebnim odjelima”, navedeno je u saopštenju nakon potpisivanja.

Međutim, od svega se na kraju odustalo a Fadil Novalić je u međuvremenu pravosnažno osuđen na 4 godine zatvora i trenutno se nalazi u zatvoru u Vojkovićima na izdržavanju kazne.

Kako god, sada je priča o formiranju federalnog USKOK-a konačno dobila obrise i za očekivati je da sa radom krene do kraja ove ili izglednije početkom naredne godine. Zašto su sve ove godine postojale opstrukcije, zasigurno je se značajan dio ljudi u politici danas ne bi bavio politikom jer bi odgovarali za ozbiljna krivična djela, a samim tim bi bio olakšan prostor i u Federaciji i u BiH, jer upravo ti ljudi koji imaju problem da objasne porijeklo svoje imovine, oni su kočničari svih mogućih pozitivnih procesa u zemlji.

Početak rada USKOK-a, kolokvijalno nazvanih Posebnih odjela za borbu protiv kriminala zasigurno će biti kraj rada pojedinih nosilaca političkih i drugih funkcija u Federaciji BiH. Nastavićemo pratiti sve informacije vezano za formiranje i početak rada ovih odjela.

By admin