Posjetili smo Jablanicu i mjesto gdje se desila hitorijska bitka za ranjenike na Neretvi. U nastavku vam donosimo kratku video reportažu i razmišljanja ljudi svih generacija a sa kojima smo u sklopu reportaže razgovarali.

“Danas kad fašizam poprima neke nove oblike, danas kada se umanjuje značaj antifašističke borbe, danas kada se vrši revizija Historije, danas kada se u školama vrlo malo govori o slavnoj borbi naših naroda i narodnosti, danas kada se sistemski uništavaju spomenici revolucije, mi antifašisti, koji smo zadnja linija odbrane od zaborava i nakon 81 godine nismo odustali od ideje antifašizma, od ideje Titovih partizana. Zato je bitno da 11. maja budemo u Jablanici, da obilježimo najhumaniju bitku u Historiji ratovanja i da jasno pošaljemo poruku svima onima koji žele da ponište ili umanje značaj antifašističke borbe: nećemo odustati od ideje antifašizma! – naveli su organizatori.

O samoj lokaciji i Muzeju

Memorijalni kompleks Bitka na Neretvi u Jablanici predstavlja spomen – kompleks vezan za obilježavanje Bitke na Neretvi. U cilju cjelovitog i dostojanstvenog obilježavanja ovog događaja, 12. novembra 1978. godine povodom obilježavanja 35-e godišnjice Bitke na Neretvi otvoren je Memorijalni kompleks u Jablanici u čijem sastavu se nalazio i Spomenik na Makljenu kod Prozora, autora Boška Kućanskog. Kompleks u Jablanici i Spomenik na Makljenu svečano je otvorio Josip Broz Tito.

Slijedeći tadašnju praksu izgradnje memorijalnih muzeja na autentičnim historijskim lokacijama i kompleks u Jablanici je izgrađen na mjestu gdje se desio ključni trenutak operacije, sudbonosni prelaz preko rijeke Neretve i spas ranjenika i bolesnika. Spomenik na Makljenu izgrađen na mjestu na kojem su partizani vodili odlučujuće borbe za spas centralne bolnice. Spomenik na Makljenu je kasnije predat na upravljanje Općini Prozor.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je 2009. godine Historijsko područje – memorijalni kompleks Bitka na Neretvi u Jablanici proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Centralni dio memorijalnog kompleksa je zgrada Muzeja, izgrađena u  duhu savremene arhitekture. Projektanti su Branko Tadić, Zdravko Dunđerović i Mustafa Ramić. Najvažniji eksponat na memorijalnom kompleksu je porušeni most preko rijeke Neretve, simbol Bitke za ranjenike.

Pored mosta na kompleksu se nalaze ostaci pruge uskog kolosijeka te vagon sa lokomotivom, „čuvene serije 73“, izgrađene i konstruisane u fabrici Krauss Linz u Austriji 1913.godine. Autentičnost memorijalnog kompleksa kao historijskog lokaliteta dopunjuju sadržaji poput bunkera na lijevoj obali Neretve i zborišta sa vječnom vatrom. U toku operacije bunker su koristile četničke snage, a zborište simbolično predstavlja prostor na kome su se okupljali ranjenici i borci prije prelaska Neretve, a danas treba biti zborno mjesto svih onih koji žele da dožive značaj i poruke Bitke za ranjenike.

Detaljnije čitajte na našem portalu smartinfo.ba i pretplatite se na našim društvenim mrežama.