Prema podacima Agencije za statistiku, u Bosni i Hercegovini u mjesecu januaru 2024. zabilježeno je 90.614 turističkih posjeta, što je za 2,9% više u odnosu na januar 2023. godine. Turisti su ostvarili 212.251 noćenja, što je za 1,9% više u odnosu na januar 2023. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 36,2% dok je 64,8% učešće stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista veći za 3,9% u odnosu na januar 2023. godine.
Broj noćenja stranih turista veći je za 7,0% u odnosu na decembar 2023. i veći za 0,8% u odnosu na januar 2023. godine.


U strukturi noćenja stranih turista u januaru 2024. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (34,4%), Srbije (19,5%), Turske (6,9%), Crne Gore (6,6%), Slovenije (6,4%) i Njemačke (3,0%) što je ukupno 76,8%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 23,2% noćenja.


Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su turisti iz Luksemburga sa 5,5 noći, Estonije sa 4,6 noći, Rumunije i Južnoafričke Republike sa po 4,2 noći, te Grčke, Malte i Egipta sa po 4,0 noći, u prosjeku.


Turistima je u januaru 2024. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 19.178 soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je što je za 6,0% više u odnosu januar 2023., te 42.382 raspoloživa kreveta što je više za 6,3% u odnosu na isti mjesec 2023. godine.


U januaru 2024. u okviru djelatnosti hotela i sličnih smještaja turistima je bilo na raspolaganju ukupno 17.857 soba i apartmana što je za 6,4% više u odnosu na januar 2023. i 38,071 kreveta što je za 6,7% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.


Neto stopa iskorištenosti soba u januaru 2024. iznosila je 29,3%, a stalnih kreveta 25,1%, dok je u januaru 2023. stopa iskorištenosti soba iznosila 23,5%, a stalnih kreveta 18,0%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti hotela i sličnih smještaja sa učešćem od 97,6%.