Ustavni sud BiH jučer i danas na 144. plenarnoj sjednici razmatrao je, između ostalog, i zahtjeve predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, Kemala Ademovića i 13 državnih parlamentaraca o predmetima državne imovine (Jahorina i Vareš) i zakona RS-a o nepokretnoj imovini.

Ustavni sud BiH donio je sljedeću odluku u vezi zahtjeva Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 16/23):

“Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Komšića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 11 delegata Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i pet delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 16/23), utvrdio da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za reguliranje pravne materije koja je predmet osporenog zakona (pitanja nepokretne državne imovine) jer je to, u skladu s relevantnim odredbama Ustava BiH, u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine.”

Odlučujući o zahtjevu Kemala Ademovića, predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/24), Ustavni sud je utvrdio:

“Određene odredbe tog zakona nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine jer Republika Srpska donošenjem tih odredbi spornog zakona nije uvažila odredbe zakona Bosne i Hercegovine kojima je uspostavljena obaveza obavještavanja, dobijanja dozvole i saglasnosti Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH i evidencije u centralnom registru istog ministarstva za sva pravna lica koja se bave proizvodnjom i remontom naoružanja i vojne opreme.”

Kada je riječ o zahtjevu 13 državnih parlamentaraca o predmetima državne imovine (Jahorina i Vareš) i zakona RS-a o nepokretnoj imovini, Ustavni sud je odlučio:

“Ustavni sud je usvojio zahtjev za donošenje privremene mjere u ovom predmetu, u kojem je podnosilac zahtjeva (13 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine) podnio zahtjev za rješavanje spora s entitetom Republika Srpska zbog donošenja Odluke o načinu i uvjetima prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Srpske koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina javnim nadmetanjem – licitacijom („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 114/23 od 29. decembra 2023. godine). Odlukom o privremenoj mjeri privremeno je obustavljena primjena osporene odluke do donošenja konačne odluke Ustavnog suda u ovom predmetu.”

Nadalje, na ovoj sjednici Ustavni sud je, u skladu sa čl. 81, 83. i 86. Pravila Ustavnog suda, izabrao novog predsjednika i potpredsjednike budući da je mandat sadašnje predsjednice Ustavnog suda Valerije Galić i potpredsjednika Ustavnog suda (Mirsada Ćemana i Helen Keller) okončan. Za novu predsjednicu Ustavnog suda izabrana je Seada Palavrić, čiji mandat počinje 1. juna 2024. godine. Za potpredsjednike Ustavnog suda izabrane su Valerija Galić i Angelika Nußberger, čiji mandat počinje 1. juna 2024. godine.

U skladu sa članom 82. Pravila Ustavnog suda, na današnjoj plenarnoj sjednici novoizabrani sudija Ustavnog suda Marin Vukoja je dao i potpisao svečanu izjavu, čime je preuzeo dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Zaključujemo da je Ustavni sud BiH donio odluku da RS nema ustavnu nadležnost za reguliranje zakona o pitanju nepokretne državne imovine, te je van snage stavljena odluka Vlade FBiH za dodjelu zemljišta rudniku u Varešu.