Dan rijeke Une se obilježava svakog 17.maja, uz prigodnu manifestaciju, a cilj ove manifestacije je utjecati na razvoj ekološke svijesti kod djece i odraslih da bi se spriječilo zagađenje prirode i okoliša na prostoru grada Bihaća, prije svega rijeke Une.

Društvo za stvaranje kulture čuvanja i zaštite rijeke Une, „UNSKI SMARAGDI“, osnovao je Boško Marjanović, 17. maja 1985.  

Udruženje od svoga nastanka pa sve do danas radi na ekološkom obrazovanju djece i odraslih, podiže ekološku svijest na viši nivo, obrazuje mlade generacije o održivom razvoju, uči ih selektivnom zbrinjavanju čvrstog otpada, smanjenju emisije štetnih polutanata.

Također, zamjeni fosilnih goriva sa obnovljivim energetskim izvorima, uštedi energije, očuvanju i racionalnom korištenju naših prirodnih resursa –vode i šuma, te izučavanju osnovnih principa demokracije, kao i ovladavanju prvilima parlamentarnog odlučivanja putem Dječjeg ekološkog parlamenta.

 Dan rijeke Une prvi put je obilježen 17.maja 1986.godine, a društvo “Unski smaragdi” izdalo je prvi broj istoimenog časopisa.

Una je veoma bogata mnogobrojnim bukovima i slapovima koji se protežu njenom cijelom dužinom. Prvi se nalaze u Martin Brodu i imaju visinu 10 m s protokom 63 m3 u sekundi, nizvodno se nalazi najatraktivniji i najveći slap koji se zove Štrbački buk sa širinom od oko 40 m i visinom od 23 m koji predstavljaju pravi biser Krajine.

Pred sam ulaz u Grad Bihać nalaze se slapovi Troslap i Dvoslap, a nizvodno od njega brze i prelijepe vodene kaskade.

Rijeka Una predstavlja rijedak slučaj netaknute prirode koji ima izuzetnu čistoću i beskrajnu ljepotu. Ova rijeka je na svojim obalama okupila brojna naselja i gradove koji su u mnogome povezani sa Unom.

Una predstavlja veliki dio prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, mjesto turističkog prometa kao i mjesto na kojem se održavaju međunarodne sportske, ali i turističle manifestacije kakva je i Una-Regata. Njenu smaragdno zelenu boju i ljepotu opisavali su brojni pisci i pjesnici.