Udruženja kriminologa, kriminalista i menadžera sigurnosti u Bosni i Hercegovini realizovalo je projekat pod nazivom “Mladi – zaštitnici ljudskih prava!“ u periodu novembar 2023. godine-maj 2024. godine.

Projekat je podržan od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj projekta je unaprjeđenje kapaciteta mladih za promociju ljudskih prava usmjeren na osnaživanje mladih ljudi, prvenstveno studenata i studentica, u aktivnoj promociji ljudskih prava u BiH.

U sklopu projekta održana su 3 treninga za 20 mladih po jednom treningu – Mostar, Sarajevo i Banja Luka, gdje su mladi proširili znanja u vezi ljudskih prava, te stekli vještine zagovaranja ljudskih prava u BiH shodno Povelji Ujedinjenih nacija i dokumentu Opća deklaracija o ljudskim pravima.

Drugi dio projekta odnosio se na javnu kampanju koja uključuje objave na društvenim mrežama. Kao završna aktivnost projekta organizovan je Okrugli sto na temu “Aktivizam i obrazovanje u zaštiti ljudskih prava”, dana 22.05.2024. godine na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Uvodna obraćanja na okruglom stolu imali su: Mirela Mujović, predsjednica Udruženja kriminologa, kriminalista i menadžera sigurnosti u BiH, Prof.dr. Jasmin Ahić, Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu te Admir Katica, Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, moderator panela bio je doc.dr.Safet Mušić.

Okrugli sto je sadržavao dva panela, Prvi panel „Ljudska prava u Bosni i Hercegovini – trenutno stanje i trendovi“ i drugi panel Uloga mladih u borbi za ljudska prava.

Na prvom panelu prof.dr.Lada Sadiković je govorila o stanju ljudskih prava u BiH sa akcentom na potrebi funkcionalnosti svih segmenata države čime bi i ljudska prava bila potpuno ostvarena.

Admir Katica, Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, govorio je o važnosti stručnog obrazovanja u zaštiti ljudskih prava prilikom obavljanja policijskih poslova.

O uticaju govora mržnje i slobode izražavanja na ljudska prava govorila je Lana Prlić, zastupnica u Parlamentu FBiH, te o mladima kao zaštitnicima ljudskih prava govorila je Mirela Mujović, predsjednica Udruženja kriminologa, kriminalista i menadžera sigurnosti.

Na drugom panelu posvećenom mladima govorila je Anesa Agović kordinatorica GI TOC za BiH, te Eldar Abaz iz Centra za društvena istraživanja Global Analitika i Riad Idrizović, općinski vijećnik Općine Novo Sarajevo, moderator panela je bio Anes Mušić.

U projektnim aktivnostima učestvovalo je 150 mladih sa područja Bosne i Hercegovine, te 500 građana širom BiH kao direktni korisnici, a oko 100 000 građana BiH putem Internet dosega je bilo upoznato sa projektom.