Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu danas bi trebao početi dokazni postupak u predmetu protiv bivšeg načelnika Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahima Hadžibajrića i ostalih.

Na statusnoj konferenciji koja je održana prošle sedmice, tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo Samir Selimović, kao postupajući tužilac u ovom predmetu, iznio je raspored prema kojem će tužilaštvo iznositi dokaze u predmetu protiv Hadžibajrića, gdje je najavio da će samo za uvodne riječi tužilaštva i čitanje optužnice biti potrebno minimalno pet sati.

Pored toga, najavljeni su mnogobrojni svjedoci, kao i iznošenje materijalnih dokaza prikupljeni za vrijeme trajanja istrage.

Kantonalni sud krajem aprila ove godine potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS koja Hadžibajrića, njegovog sina Seida, Elmedina Karišika, Almu Destanović, Fahrudina Novaliju i firmu “Plaza Group” tereti zbog najtežih koruptivnih krivičnih djela propisanih zakonima Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

Optužnica protiv Ibrahima Hadžibajrića podignuta je zbog krivičnih djela: organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje dara i drugih oblika koristi, pranje novca, krivotvorenje službene isprave, sprečavanje dokazivanja te davanje lažnih podataka o imovini i prihodima Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

Elmedin Karišik, vlasnik firme “Plaza Group”, tereti se da je počinio krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelima davanje dara i drugih oblika koristi, pranje novca, davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem , davanje lažnog iskaza i zloupotreba ovlaštenja u privrednom poslovanju.

Seid Hadžibajrić, sin Ibrahima Hadžibajrića, tereti se za krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelima pranje novca i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem.

Protiv Alme Destanović, bivše sekretarke Općine Stari grad, optužnica je podignuta zbog krivičnog djela organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pranje novca.

Fahrudin Novalija tereti se da je počinio krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi, dok se firma “Plaza Group” tereti da je počinila krivično djelo zloupotreba ovlaštenja u privrednom poslovanju.

Zbog složenosti i kompleksnosti predmeta, sud ga je ocijenio jednim od priotiteta, tim više što se radi o pritvorskom suđenju koje traje već duže od jedne godine.

Detaljnije o optužnici

Ibrahim Hadžibajrić i Seid Hadžibajrić terete se da su primili mito od Elmedina Karišika o prenosu prava vlasništva nad stambenom zgradom u ulici Goruša, općina Centar, koju bi Karišik preko povezane firme prepisao Ibrahimu Hadžibajriću po njegovom penzionisanju.

Zauzvrat je Hadžibajrić izdavao niz nezakonitih odluka u korist Elmedina Karišika i firme “Plaza Group”, u smislu davanja prostora za reklamne panoe, odobrenja za građenje, urbanističke saglasnosti te niz drugih odluka iz domena općinskog načelnika.

Također, Ibrahim Hadžibajrić tereti se da nije prijavio Uredu za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo nekoliko stotina hiljada KM koje su posjedovali on i članovi njegove porodice na tekućim, deviznim i oročenim računima u komercijalnim bh. bankama. Bitno je napomenuti da je ovo prva podignuta optužnica u Kantonu Sarajevo nakon uvođenja ovog krivičnog djela u krivično zakonodavstvo Kantona Sarajevo.

U dijelu istrage koja se odnosila na najteže oblike izbornih prevara, Hadžibajrić se tereti da je prilikom prijave svoje tadašnje političke stranke “Nezavisna bosanskohercegovačka lista” upotrijebio neistinit spis s kompletnim krivotvorenim obrascima Centralne izborne komisije BiH, u kojima je zloupotrijebljeno na hiljade ličnih podataka građana BiH koji su navodno potpisali obrasce podrške njegovoj političkoj stranci za učešće na Općim izborima 2018. godine.

Pored toga, optužnicom se Ibrahim Hadžibajrić i Alma Destanović terete i za nezakonito izdavanje odobrenja za građenje pravnom licu “Amko komerc” i Općini Stari Grad Sarajevo u ulici Dženetića čikma.

Fahrudin Novalija tereti se da je dao mito Ibrahimu Hadžibajriću za nezakonitu prodaju zemljišta u ulici Magoda, općina Stari Grad, koju je uime Ibrahima Hadžibajrića kao prljav novac oprao Seid Hadžibajrić, a Ibrahim Hadžibajrić od njega kupio apartman u Baškoj Vodi, Republika Hrvatska.

U sklopu istrage, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo ostvarilo je međunarodnu pravnu saradnju s EUROPOL-om, Republikom Francuskom, Republikom Hrvatskom, Republikom Srbijom, Republikom Turskom i UNMIK – Kosovo.

U ovom predmetu ishodovano je preko deset sudskih odluka o mjerama osiguranja imovinske koristi koja je stečena krivičnim djelom. 

Privremeno je oduzeto nekoliko nekretnina, uključujući spomenuti Hadžibajrićev apartman u Baškoj Vodi, luksuzni automobil, novac na računima i udio u investicionom fondu te su povjereni na čuvanje i upravljanje Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.

Detalji sa čitanja optužnice

Navodi se da su Ibrahim Hažibajrić i Elmedin Karišik oformili grupu za organizovani kriminal i njom rukovodili kako bi stekli protupravnu imovinsku korist. Uloge unutar grupe su bile podijeljene. Hadžibajrić i optuženi Karišik su oformili grupu i donosili odluke i sa drugim pripadnicima grupe izvršavali dogovorene radnje i odlučivali o podjeli protupravne koristi, dok su se grupi pridružili Alma Destanović i Seid Hadžibajrić, koji su također imali određene zadatke u skladu s kojima su postupali po naredbama Hadžibajrića i Karišika.

Komunicirali putem Sky aplikacije

Karišik i Seid Hadžibajrić su obezbijedili u tu svrhu kriptovane aplikacije. Ibrahim Hadžibajrić i Elmedin Karišik su ranije pripremili način djelovanja i dogovorili način raspodjele novca od zarade parkinga na lokacijama u Starom Gradu – Trg Austrije, Dom Armije i Telali bb te u ulici Safeta bega Bašagića.

Djelujući unutar kriminalne grupe, Alma Destanović je kao sekretarka Općine Stari Grad Sarajevo prekoračila svoja službena ovlaštenja. Spomenuti parkinzi su dati na korištenje privrednim društvima koja su samo u tu svrhu i registrovana, a čiji je stvarni vlasnik Elmedin Karišik.

Od zakupa parking prostora imovinsku korist su ostvarivali svi pripadnici kriminalne grupe, navodi se u optužnici.

Prihod je dijeljen razmjenom poruka između Elmedina Karišika i Seida Hadžibajrića putem Sky aplikacije. Omjer raspodjele je bio 80 posto za Hadžibajriće i 20 za Karišika, a od parkinga koje je zakupila firma “Sermani” podjela je iznosila 50:50.

Novac je čuvan u sefovima, a Karišik je firmi “Plaza Group” obezbijedio zakup imovine u ulici Safet bega Bašagića. Ibrahim i Seid Hadžibajrić su prihvatili obećanje dara i Ibrahim je rekao da će učiniti sve da Elmedin Karišik dobije pogodnosti na području općine Stari Grad.

Ibrahim Hadžibajrić i Alma Destanović su se 23. augusta 2019. godine obratili KJKP Rad tražeći da do 1. septembra 2019. oslobode imovinu u ulici Zelenih beretki i Trg Austrije, a kako bi Općina mogla uspostaviti javni parking.

KJKP Park im je rekao da nadležnost za to ima Ministarstvo saobraćaja, a s kojim je kasnije sklopljen sporazum o korištenju prostora za parking. Ibrahim Hadžibajrić je taj parking prostor ustupio trećim licima. Iako Općinsko vijeće donosi odluke o raspolaganju javnom imovinom to također nije ispoštovano.

Napomenuto je da je načelnik bio u obavezi akt o zahtjevu za zakup predstaviti Općinskom vijeću. Međutim, to nije urađeno te su sklopljeni ugovori o korištenju parking prostora.

Spominje se da je osnovano preduzeće “Euro Park” te je sačinjena ponuda za zakup parking prostora. Tu ponudu je Karić Sengor predao Općini te je potpisao ugovor o zakupu parkinga na području Trga Austrije zajedno sa suprugom Aidom Topalović Karić u Općini 29. januara 2020. godine. Riječ je od 31 parking mjestu.

Alma Destanović i Ibrahim Hadžibajrić su za 106.000 KM oštetili budžet Općine kad se riječ o ovim parking mjestima, sklapajući štetan ugovor. Od augusta 2020. do februara 2021. godine je Ibrahimu Hadžibajriću predat iznos od 38.082 KM.

Zatim je osnovan parking tim Parking Sarajevo, formalnog vlasnika Medžedović Edina, a koji je Elmedinov saradnik. Dao je ponudu za zakup parking prostora koja je prihvaćena te je ugovor zaključen u kabinetu načelnika.

Parkinzi kao poligon za izvačenje novca

Riječ je o parkingu o ulici Zelenih Beretki za cijenu od 7.300 KM mjesečno, bez PDV-a. KJKP je na istom parking prostoru godišnje donosio Općini 240.000 KM sa PDV-om te je ovaj ugovor označen kao štetan. Iako je bilo drugih ponuda, favorizovanom ponuđaču je dat ugovor, a budžet Općine oštećen.

Karišik je od ovog parkinga u periodu od augusta 2020. do februara 2021. Hadžibajrićima dao gotov novac od najmanje 21.000 KM, a koji su oni dijelili sa Destanović.

Također, 6. marta 2020. godine je otkazan ugovor KJKP Tržnicama o korištenju zemljišta te se tražilo uklanjanje postavljenog sadržaja. Uslijedilo je osnivanje društva “Šemrani” te je dostavljen zahtjev za dodjelu u zakup parkinga u ulici Telali bb u kojem se navodi da se taj parking koristi bespravno. Ponuđena je mjesečna kirija u iznosu od 4.500 KM bez PDV-a. Maglić Selma je uime ovog preduzeća potpisala ugovor sa Općinom. Istaknuto je da je stvarni vlasnik i ove firme Elmedin Karisik.

Seid i Ibrahim Hadžibajrić su novac koji su dobili na ime dara za parkinge predavali Elmedinu Karišiku, koji ga je čuvao u sefu te po potrebi davao Hadžibajrićima.

Karišik i Hadžibajrić su kupili automobil vrijedan skoro 80.000 KM u salonu Citroen na Šipu. Ibrahim i Alma su od 22. augusta 2019. do 16. januara 2020. godine postupili protivno interesima službe zaključivanjem ugovora o zakupu parking prostora.

Načelnik nema ovlaštenja donositi odluke o zakupu parking prostora, a što je činio i za mjesta na neizgrađenim površinama. On je “Plaza Grupi” izdao parking na neizgrađenom zemljištu u ulici Safeta bega Bašagića bb do broja 12. Pravnom licu “Plaza Group” je dato korištenje ovog zemljišta na period od tri godine.

Karišik je, kako se navodi u tački 5. optužnice, obećao Ibrahimu Hadžibajriću prepisivanje nekretnine po penzionisanju u znak zahvalnosti. On je putem poruka na Sky aplikaciji obećao nekretninu vrijednu milion maraka, vlasnika Senada Muslića, a koje je kupilo preduzeće Euro Park.

Hadžibajrić je zauzvrat Karišiku obećao zemljište u ulici Logavina, ali i “sređivanje” još 12 poslovnih prostora i nekoliko zemljišta. Dalje se navodi da su “Plaza Group” i Općina Stari Grad sklopili ugovor o zakupu javne površine od 1. decembra 2020. godine, a kojim se postavljaju uređaji za ekološko odlaganje otpada “Eco solar city light” u neposrednoj blizini Katedrale Srca Isusova, u ulici Obala Isa bega Isakovića, u blizini Ekonomskog fakulteta te u ulici Zelenih beretki.